Home Series

d

 TRH1000
 • 1" Tenon Diameter
 • Accepts a 1-1/2" to 2-1/2" log
 • 2-1/2" Max Tenon Length

d


TRH1500

 • 1-1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2" to 3" log
 • 3-1/2" Max Tenon Length
d

TRH2000

 • 2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2-1/2" to 3-1/2" log
 • 4-1/2" Max Tenon Length

Commercial Series

d

TAC1000

 • 1" Tenon Diameter
 • Accepts a 1-1/2" to 3-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length
d

 TAC1500

 • 1-1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2" to 4" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TAC2000

 • 2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2-1/2" to 4-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length

Pro Series

d

 TTR0500

 • 1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 1" to 1-1/2" log
 • 2-1/2" Max Tenon Length
d

TTR0750

 • 3/4" Tenon Diameter
 • Accepts a 1" to 2-1/2" log
 • 2-1/2" Max Tenon Length
d

TTR1000

 • 1" Tenon Diameter
 • Accepts a 1-1/2" to 2-1/2" log
 • 2-1/2" Max Tenon Length
d

TTR1500

 • 1-1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2" to 3" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTR2000

 • 2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2-1/2" to 3-1/2" log
 • 3-1/2" Max Tenon Length

Industrial Series

d

 TTA1000

 • 1" Tenon Diameter
 • Accepts a 1-1/2" to 3-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTA1500

 • 1-1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2" to 4" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTA2000

 • 2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2-1/2" to 4-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTA2500

 • 2-1/2" Tenon Diameter
 • Accepts a 3" to 5" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTA3000

 • 3" Tenon Diameter
 • Accepts a 3-1/2" to 5-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length
d

TTA2000L

 • 2" Tenon Diameter
 • Accepts a 2-1/2" to 6-1/2" log
 • 3" Max Tenon Length